СУ "Васил Левски"     град Нови пазар

СКХ "Васил Левски" гр. Нови пазар

 

 

proekti

СУ_posledno

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  >> Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции
  >> Публична изява на участниците в група по интереси „Системно администриране“ към СУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар
  >> Български език и литература, 6.клас, група с обучителни затруднения по проекта „Твоят час“
  >> Публична изява – Какво научих по Български език и Литература в 10 клас
  >> Вече можем сами, заедно можем повече
  >> Проект „Твоят час“ – Лятна работа с деца
  >> Списък на учениците приети на първо класиране в първи клас за учебната 2017-2018 г.
  >> План-прием за учебната 2017/2018 г. при СУ „Васил Левски” – гр. Нови пазар (3 паралелки в първи клас, 2 паралелки в пети клас, 11 групи ЦОУД)
  >> Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
  >> Инструктаж на педагогическите специалисти
  >> Проект „Твоят час“ – публична изява
  >> „Декори за театър” изработени в часа по проекта „Твоят час” в групата по Арт работилница с ръководител Десислава Ценова
  >> ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ (Дърворезба, Фотография 1, Фотография 2, Театрално студио 1)
  >> График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018 година
  >> Държавен план-прием за учебната 2017-2018 година
  >> Пролетно математическо състезание (23.03.2017г.)
  >> Публична изява – група „Забавна математика” III клас към СУ „Васил Левски” гр. Нови пазар
  >> Проект „Твоят час“ – тематично направление Биология
  >> Отчети за „Твоят час” – коледен и мартенски базар на Арт работилница
  >> „Естествените числа“ – екипна работа с родителите под мотото „Заедно можем повече“
  >> Публична изява на участниците в група по интереси „Системно администриране“ към СУ „Васил Левски“ гр. Нови пазар
  >> Викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“
  >> 144-та годишнина от гибелта на Васил Левски
  >> Покана – относно излъчване на представители в обществения съвет на училището
  >> ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)